Nissan Terrano at Pistyll

About Us
Amdanom

Our location
Ein lleoliad

Team members
Aelodau'r tm


Rescue equipment
Offer achub

About HM Coastguard
Mwy am Wylwyr y Glannau


Recent callouts
Galwadau diweddar

News
Newyddion


Photo gallery
Oriel darluniau

Contact us
Cysylltwch ni

Links
Cysylltiadau

Site Map
Cynllun o'r safle

  • Please note that this is not an official website.
  • Nodir yn garedig nad yw'r safle yma yn un swyddogol.

This is not the official web site of the Maritime and Coastguard Agency, which is found at www.mcga.gov.uk
Nid safle w swyddogol Asiantaeth Forwrol a Gwylwyr y Glannau yw hon; ceir honno yn www.mcga.gov.uk

Porthdinllaen Coastguard banner


Home Page  - Tudalen Gartref


WELCOME to the web site of the Porthdinllaen Coastguard Rescue Team which is part of the Maritime and Coastguard Agency in the United Kingdom.   We are a team of volunteers and we invite you to browse the site and find out who we are, what we do and how we do it.   The reason why we do it is probably different for every member of the team!

Team member on cliff


CROESO  i wefan Tm Achub Gwylwyr y Glannau Porthdinllaen sydd yn  rhan o Asiantaeth Forwrol a Gwylwyr y Glannau.      Tm o wirfoddolwyr ydym ni ac mae'n bleser ganddom eich gwahodd i ddarganfod pwy ydym ni, beth ydym yn ei wneud a sut y gwnawn ni ein gwaith.   Mae'r rheswm pam ein bod ni yn ei wneud yn amrywio o un aelod o'r tm i'r llall.

CG SAR roundelBack to top - yn l i'r brig

Important: Please note that this web site is not sanctioned by the Maritime and Coastguard Agency and that any views expressed do not represent those of the Agency.   

Pwysig:  Nodir nad yw'r safle yma yn safle swyddogol yr Asiantaeth Forwrol a Gwylwyr y Glannau ac nad yw unrhyw farn a gyflwynir yn cynrychioli rhai'r Asiantaeth.


All photograph on this sitetalengan.plus.com