Nissan Terrano at Pistyll

About Us
Amdanom

Our location
Ein lleoliad

Team members
Aelodau'r tîm


Rescue equipment
Offer achub

About HM Coastguard
Mwy am Wylwyr y Glannau


Recent callouts
Galwadau diweddar

News
Newyddion


Photo gallery
Oriel darluniau

Contact us
Cysylltwch â ni

Links
Cysylltiadau

Site Map
Cynllun o'r safle

  • Please note that this is not an official website.
  • Nodir yn garedig nad yw'r safle yma yn un swyddogol.
     


Porthdinllaen Coastguard Banner

About us - Amdanom ni

We are a team of 11 volunteer coastguard rescue officers and are called out when required by means of radio pagers which we carry with us at all times.  There are occasions when individuals may not be available because of work or other committments but we all make every effort to attend to incidents.

Cliffman at TreforBecause of the nature of the coast in our area our particular speciality is cliff rescue and we train regularly to maintain our skill levels in this and in other situations such as searches.   Other resources can be called upon such as helicopters and lifeboats.

There is an RNLI lifeboat located at Porthdinllaen and Search and Rescue helicopters at RAF Valley in Anglesey.

Call-outs can be as a result of ‘999‘ or other telephone call by members of the public reporting incidents or by ‘Mayday’ or other radio calls to the operations room whoPorthdinllaen lifeboat constantly monitor communications on HF and VHF marine radio frequencies.   Another example could be a call from the North Wales ambulance service for assistance to ambulance personnel who are attending to a patient on an inaccessible foreshore.  We are also able to quickly start a search for a child or any person reported directly to us or to the police as missing on busy holiday beaches or on remoter clifftop paths.

We respond to calls in our 4 wheel drive vehicle based at Porthdinllaen. We do not normally go to sea in response to emergency calls as this is the remit of the RNLI lifeboat.   Although we liaise closely with them on many incidents they are an entirely separate organisation depending on voluntary contributions for support whereas we are an agency of the UK government.

Pager

Tîm o 11 o wirfoddolwyr ydym ni yn barod i ymateb fel swyddogion achub Gwylwyr y Glannau i unrhyw argyfwng o gwmpas yr arfordir.  Pan fydd ein hangen ar frys cawn ein galw allan gan sŵn y galwyr sydd ganddom bob un.  Bydd achlysuron pan na fyddwn fel unigolion yn gallu ymateb oherwydd ein gwaith arferol neu rhyw reswm arall ond byddwn i gyd yn gwneud ein gorau i droi allan.

Sea King helicopter

Oherwydd natur yr arfordir o’n cwmpas byddwn yn ymarfer yn rheolaidd technegau achub oddiar glogwyni’r môr yn ogystal a chwilio traethau.   Gallwn hefyd alw ar wasanaeth hofrenyddion a badau achub.   Lleolir bad achub yr RNLI ym Mhorthdinllaen a hofrenyddion Chwilio ac Achub yr Awyrlu yn y Fali, Ynys Mon.  

Cawn ein galw allan fel canlyniad i alwad ‘999‘ neu alwad ffon arall gan y cyhoedd yn hysbysu digwyddiad, neu gan alwad ‘Mayday’ neu arall ar y radio Emlyn and winchmano long neu gwch.   Bydd canolfan Caergybi yn monitro’n gyson ar donfeddi morol HF a VHF.   Gallai, er enghraifft, fod yn alwad am gymorth gan wasanaeth ambiwlans Gogledd Cymru os yw claf mewn man diarffordd ar yr arfordir.  Rydym hefyd yn gallu dechrau chwilio'n gyflym am blentyn neu unrhyw un arall pan y cawn adroddiad yn uniongyrchol i ni neu i'r heddlu eu bod ar goll unai ar draeth prysur yn yr haf neu ar rannau mwy distaw o'r arfordir.

Defnyddiwn gerbyd 4WD a gedwir ym Mhorthdinllaen.   Ni fyddwn yn mynd allan ar y môr mewn ymateb i alwad brys gan mai swydd bad achyb yr RNLI yw hyn ond byddwn yn cyd-weithio’n agos a hwy ar ddigwyddiadau.   Elusen yw’r RNLI, yn dibynnu’n hollol ar gyfraniadau gwirfoddol,  tra ein bod ni yn asiantaeth o lywodraeth y Deyrnas Unedig.

HMCG roundel

Back to top  -  Yn ôl i'r brîg