Coastguard rescue vehicle at Pistyll

About Us
Amdanom

Our location
Ein lleoliad

Team members
Aelodau'r tîm


Rescue equipment
Offer achub

About HM Coastguard
Mwy am Wylwyr y Glannau


Recent callouts
Galwadau diweddar

News
Newyddion


Photo gallery
Oriel darluniau

Contact us
Cysylltwch â ni

Links
Cysylltiadau

Site Map
Cynllun o'r safle

  • Please note that this is not an official website.
  • Nodir yn garedig nad yw'r safle yma yn un swyddogol.
Rescue equipment - Offer achub 


The equipment that Coastguard Rescue Teams have is dependent on the nature of the coastline for which they are responsible.   Our team at Porthdinllaen has a varied coastline as described on our location page.
Nissan Terrano with Welsh markingsThe vehicle we are supplied with is a Nissan Terrano  which is based at the Coastguard Rescue Station at Porthdinllaen.  It is a four wheel drive SUV with seating for five and a limited amount of equipment space in the rear compartment for blankets, first aid equipment, flares (which we refer to as “pyro’s”), torches, etc.   The vehicle is also equipped with GPS, two-way marine band VHF radio, public address system and binoculars.
To carry the heavier rescue equipment we have a trailer which can be towed by the Terrano or if required by a team member’s vehicle.
The trailer holds a number of 200 metre cliff lines (ropes), portable winch, portable generator and lights, stretcher, quadpod, harnesses, holdfasts (iron stakes) and various other smaller items.
Team members are issued with individual items such as high visibility clothing, handheld radios, helmets, torches etc.Quadpod on cliff top

Mae’r math o offer sydd gan bob tim yn dibynnu ar natur yr arfordir y maent yn gyfrifol amdano.   Arfordir amrywiol iawn sydd ganddom ni fel y gwelir ar y dudalen yn disgrifio ein lleoliad.
Yn ein gorsaf ni ym Mhorthdinllaen y cedwir ein cerbyd, sef Nissan Terrano gyda dreif pedair olwyn i gludo pump ohonnom.   Yng ngefn y cerbyd mae lle i rywfaint o offer ysgafn fel blwch cymorth cyntaf,  blancedi, tyrs, ‘flares’.   Ceir GPS, radio ddwyffordd forol ar donfedd uchel iawn,  darseinydd i gyfarch y cyhoedd ­­, ac amrywiol ddeulygadion.
Winch and  stakesAr gyfer cludo offer achub trymach mae ganddom olgerbyd a dynnir gan y Nissan neu gan gerbyd un aelod o’r tim os bydd angen.  
Yn yr olgerbyd mae nifer o raffau 200 metr, wins cludadwy, generadur goleuni a lampau, estynell, ‘quadpod’, harneisiau, stanciau haearn ac offer man arall.
Mae gan yr aelodau offer unigol fel dillad a gwelededd uchel,  radio cludadwy, helm, tors ac yn y blaen.
HMCG roundel

Back to top - Yn ôl i'r brig