Rescue vehicle at Pistyll

About Us
Amdanom

Our location
Ein lleoliad

Team members
Aelodau'r tîm


Rescue equipment
Offer achub

About HM Coastguard
Mwy am Wylwyr y Glannau


Recent callouts
Galwadau diweddar

News
Newyddion


Photo gallery
Oriel darluniau

Contact us
Cysylltwch â ni

Links
Cysylltiadau

Site Map
Cynllun o'r safle

  • Please note that this is not an official website.
  • Nodir yn garedig nad yw'r safle yma yn un swyddogol.


Porthdinllaen Coastguard banner

Location  -  Lleoliad

Trwyn Porthdinllaen

Porthdinllaen is a hamlet and promontory near the village of Morfa Nefyn in an area of outstanding natural beauty which is popular with holiday makers.   It is on the northern coast of the Llyn Peninsula in Gwynedd,  which is in North West Wales.
The coastal area for which we are responsible stretches from Pontllyfni to Porth Iago although Snowstorm towards yr Eiflthe extremities overlap with the operational areas of adjacent Coastguard teams based at Llandwrog and Aberdaron.
The nature of this coastline varies from golden sandy beaches to cliffs that rise up hundreds of feet from sea level as the photographs below show.
The majority of the inhabitants of Llyn speak Welsh and this is apparent in the team where Welsh is the first language of all the present members.
Traeth Nefyn


Lleolir y tîm ar arfordir ogleddol Penrhyn Llyn yng Ngwynedd, sydd yng  Ngogledd Orllewin Cymru.
‘Rydym yn gyfrifol am ran o’r arfordir sydd yn rhedeg o Bontllyfni i Borth Iago er bod y rhannau pellaf hefyd yn gyfrifoldeb timau eraill o Wylwyr y Glannau wedi eu lleoli yn Llandwrog ac Aberdaron.
Penrhyn a phentrefan yw Porthdinllaen yn agos i bentref Morfa Nefyn mewn ardal o hyfrydwch naturiol arbennig sydd yn dennu llawer iawn o ymwelwyr. Porth Ysgaden


Ceir amrywiaeth o dirweddau ar yr arfordir yma, o draethau o dywod euraidd i glogwyni a gyfyd gannoedd o droedfeddi o’r mor fel y dengys y lluniau isod.
Cymraeg yw iaith gyntaf y mwyafrif o drigolion Llyn ac fe adlewyrchir hyn yn ein tîm ni gan mai Cymraeg yw ein iaith naturiol wrth drin a thrafod gyda'n gilydd.MAP

To see a map showing our location click on the following link:
Porthdinllaen Coastguard Rescue Team


I weld map yn dangos ein lleoliad cliciwch ar y cysylltiad isod:
Tîm Achub Gwylwyr y Glannau Porthdinllaen


HMCG roundelBack to top  -  Yn ôl i'r brig